Kassai Lajos Facebook oldala
 

A Kassai Lovasíjász Iskola működési alapelvei

 

  1. A Kassai Lovasíjász Iskola vezetősége az országfőkből, a kagán vezetésével demokratikus úton működő többségi szavazatokon alapuló szervezet.
  2. Egy ország vezetőtestülete a kánokból és a törzsfőkből, az országfő vezetésével demokratikus úton működő többségi szavazatokon alapuló szervezete. Ők hivatottak ellenőrizni, hogy országukban minden a szabályok szerint történjen (kánok, törzsfők megválasztása, ezek működése, versenyek és vizsgák szabályossága). A szabályok megsértőivel megfelelően kell eljárniuk, súlyos kihágás esetén ki kell zárniuk a szövetségből.
  3. A Kassai Lovasíjász Iskola hivatalos oktatási szaknyelve a magyar. A szervezetek, illetve a szervezetek tagjai (külföldi, ill. eltérő anyanyelvű személyek esetében) közötti kommunikáció hivatalos nyelve a magyar és az angol nyelv.
  4. Minden haladó fokozatát betöltött lovasíjásznak joga és lehetősége van bármilyen indítvány beadásához, melyet az előzőekben felsorolt szervezeteknek meg kell vitatni és az eredményről tájékoztatni az indítványozót.
  5. A kánoknak és a törzsfőknek minden év december 1-ig el kell juttatniuk a következő évre szóló tagnévsort írásban, az új tagok személyi adatait és igazolványképeit (csak kaftános kép fogadható el fehér háttérrel) és a tagdíjat az országfőknek. Az országfőknek minden év december 15-ig továbbítaniuk kell mindezt a kagánnak. Az a vezető, aki elmulasztja ezen kötelességét, elveszti a tárgyévre szóló versenyrendezői jogát.
  6. A vezetőnek (kán, törzsfő) 72 órán belül le kell jelentenie az országfőnek és a kagánnak, ha valakit felvesz a tagjai sorába vagy megszűnteti valakinek a tagságát.
  7. A vezetőnek (kán, törzsfő) minimum 7 nappal a vizsga előtt le kell jelentenie az országfőnek és a kagánnak a vizsga időpontját, a vizsgára jelentkezők személyi adatait, eddigi versenyeredményeit és hogy milyen fokozatot kívánnak teljesíteni.
  8. A vizsgát követően a vizsgáztatónak 72 órán belül az eredményeket el kell küldeni az országfőnek és a kagánnak.

 


A Kassai Lovasíjász Iskola Titkársága
7521 Kaposmérő, Rákóczi út 122.
Telefon: 82/477-061 
E-mail: kassai@lovasijaszat.hu