Kassai lovasíjaszat / Felvételi

Felvételi

Következő felvételi vizsga: 2018. október  6. szombat (8:00)

A felvételin csak előzetes írásbeli bejelentkezéssel lehet részt venni!
A törzsfő vagy a kán hozzájárulása nélkül a jelentkező nem indulhat a felvételin!
Bejelentkezés: a felvételit megelőző héten, pénteken 15 óráig lehetséges
(2018. szeptember 28. péntek délután 15:00 óráig).

Miért van szükség felvételi vizsgára?

A képzés több mint 20 éves múltra tekint vissza, a tanítványok az egész világot bejárták, nagy sikerű bemutatókkal öregbítve a magyar kultúra hírnevét. A jó megjelenésnek a jó modornak ugyanakkora jelentősége van, mint a kimagasló lovasíjász teljesítménynek. A cél: acélos izom, kemény akarat és kifinomult lélek. A két évtized alatt egy olyan közösség jött létre, melynek tagjai számára fontos az elért színvonal megtartása, a létszám növelése pedig semmiképpen nem mehet annak rovására. A felvételi nem ahhoz kell, hogy lovasíjász legyél, hanem ahhoz, hogy tagja lehess a közösségnek.

Mikor, és hol van a felvételi vizsga?

A felvételi a nyílt napokon, (április és október) előzetes bejelentkezéssel zajlik a Kassai Völgyben. Jelentkezési határidő egy héttel a felvételit megelőzően.

Miből áll a felvételi vizsga?

A feladatok teljesítésekor egyenként 5 pont érhető el. A 6 feladatból így összesen 30 pont gyűjthető. A sikeres felvételihez minimum 22 pontot kell elérni.

Általános erőnlét:5 km terepfutás. Pontozás: 30 percen belül 5 pont, 35 percen belül 4 pont, 40 percen belül 3 pont, 45 percen belül 2 pont, 50 percen belül 1 pont, 50 perc fölött érvénytelen a felvételi.
Speciális erőnlét:Akadályfutás, kardpálya. Itt 50 cm magas akadályokat kell átugrani egy botot két kézzel a fej fölé tartva, 100 méteren, majd visszafelé 100 méteren 20 felfüggesztett homokzsákot kell megütni a bottal. 5 kört kell folyamatos futásban teljesíteni, körönként 1 pontért.
Belső fegyelem:5 percig tartó mozdulatlan vigyázzállás. A próbázó a szempilláján kívül meg sem rezdülhet. Értékelés: percenként 1 pont.
Belső erő: Maximális erejű csatakiáltás, mely tükrözi a felvételiző elszántságát és harci szellemét. Értékelés 0-5 pontig.
Előadói képességek:Egy szabadon választott vers, a produkció értékelése 0-tól 5 pontig.
Egy szabadon választott ének 0-5 pontért.

Ismerni kell továbbá a Kassai Lovasíjász Iskola működési alapelveit, a vizsga- és versenyszabályokat.
A felvételin csak a kán vagy a törzsfő engedélyével indulhat a jelentkező! A felvételi megkezdése előtt nyilatkozni kell, hogy a jelentkező ismeri a felvételi feladatait, és tisztában van azok végrehajtásának módjával. A felvételi megkezdése előtt minden kérdésre válaszolunk. Különösen javasoljuk egy felvételi megtekintését a bejelentkezés előtt.
A vers és ének előadása során a szövegben történt rontás esetén maximálisan csak 2 pont kapható a produkció kiválóságától függetlenül.

A felvételi díja 4.000.- Ft. A felvételit megkezdeni csak a díj befizetése után lehet.

Értékelés

A felvételi kiértékelése a próba befejezését követően azonnal megtörténik. Sikertelen felvételi esetén a jelentkező kérhet újabb időpontot, de 6 hónapnál korábban ismételni nem lehetséges.

Képzés a Kassai Lovasíjász Iskolában – felvételi- és vizsgaszabály rendszer

Felvételi- és vizsgaszabály rendszer

A Kassai Iskola felfogásában a lovasíjászat mint harci művészet jelenik meg. Ezért egyszerre fontos a test, a szellem és a lélek harmóniájának megteremtése; a tökéletes technika végrehajtására való törekvés; az emberi közösség létrehozása és fenntartása; és hagyományaink, kulturális értékeink ápolása. Az íjászat egy lehetséges út önmagunk, belső világunk felé. A lovaglás egy lehetséges út a külvilággal való kapcsolatunk fejlesztésére. A cél pedig ennek a két útnak a lovasíjászatban való ötvözése.

FELVÉTELI A felvételi célja A felvételi célja az alapképességek és készségek felmérése. Sikeres teljesítés esetén (22 pont fölött) a tanítvány jogosult edzéseken, edzőtáborokon való részvételre. Sikertelen felvételi esetén 6 hónap múlva ismételhet. Felvételi az áprilisi és októberi nyílt napon van (hónap első szombatján), előzetes bejelentkezés alapján. A felvételi feladatai

A feladatokra 0-5 pont kapható, összesen 30 pont gyűjthető.

1. Általános erőnlét: 5 km terepfutás.
2. Speciális erőnlét: Akadályfutás, kardpálya.
3. Belső fegyelem: 5 percig tartó mozdulatlan állás.
4. Belső erő: Csatakiáltás.
5. – 6.  Előadói képességek:
Egy szabadon választott vers és egy szabadon választott ének.

A képzésbe való bekapcsolódás, az edzéseken való részvétel az első lépcső. Második lépcső a tagság megszerzése.
PRÓBA Célja A próbára való felkészülés az alapozás korszaka, melynek sikeres teljesítése annak lezárását jelzi. Ugyanis a rossz általános- és speciális erőnlét nem teszi lehetővé a helyes technika megtanulását és annak kivitelezését.(Általános erőnlét – futás, speciális erőnlét – lovaglás és íjászat.) Továbbá a próba a tagság előfeltétele is, melyet 3 tag írásbeli ajánlásával kell megerősíteni, melynek lényege a közösségbe alkalmatlan emberek kiszűrése. Ugyanis a torz lélek képtelen az ismeretek helyes alkalmazására. A próba bejelentkezés alapján zajlik, egyeztetett időpontban. A próba feladatai 10 km terepfutás 72 perc maximális szintidőre – 10 perc szünet
2 óra ügetés szőrén – 10 perc szünet
500 lövés leadása 20 méterről 60 cm átmérőjű körre, 1,5 órás szintidőre, minimum 50%-os találati aránnyal. A próba időtartama maximum: 5 óra 2 perc
VIZSGÁK
VIZSGÁK FELTÉTELEK A vizsga feltételei:

  • Érvényes tagság.
  • A vizsgára írásban kell bejelentkezni minimum 7 nappal a vizsga előtt.
  • Kezdő vizsgák esetén csatolni kell a megelőző vizsgák dátumát és eredményét.
  • Fokozatvizsgához csatolni kell a megelőző vizsgák listáját, valamint a kívánt fokozathoz szükséges versenyeredményeket. A korábbi sikertelen vizsga esetén közölni kell az új vizsgát megelőző, fokozatnak megfelelő hivatalos versenyeredményt.
  • Vizsgadíj befizetése (minimum 7 nappal a vizsga előtt).
  • Hibátlan felszerelés (fokozatnak megfelelő kaftán, névvel ellátott vesszők, egyéb egyéni felszerelés).
  • A kezdő vizsga 5.000.- , tanuló 10.000.- , haladó 15.000.- , mester 20.000.- .
  • A tanítványnak jogában áll lovat választani vagy saját lóval indulni.
  • A tanítványnak lehetősége van a kezdő vizsgák esetében egyszerre több vizsga letételére.
Időpont: Kezdő vizsgák évente két alkalommal, április és október hónap első szombatján vannak (központosított vizsgák). Lovasíjász vizsgák előzetes időpont egyeztetéssel zajlanak.
KEZDŐ VIZSGÁK
I.   VIZSGA Cél, leírás Miután a lovasíjászat alapját képezik és ezekre a gyakorlatokra épül a lovasíjász egész pályafutása, ezért a vizsga szigorú és csak hibátlan végrehajtása esetén kapja meg a tanítvány a megfelelő fokozatot. KÉK KAFTÁN, SÁRGA ÖV Kezdő fokozat, íjász vizsgaA vizsgán számon kért alaki-, forma- és íjászgyakorlatok mindenki által könnyen végrehajtható egyszerű elemekből épülnek fel. A tananyag tehetségtől és szorgalomtól függően 3 és 6 hónap alatt sajátítható el.
II.   VIZSGA A ló, mint a lovas legfontosabb és egyenértékű társának megismerése. Az általános és speciálisan a lovasíjászat célját szolgáló technikák, a lóval való együttműködés maradéktalan elsajátítása. KÉK KAFTÁN, PIROS ÖV Kezdő fokozat, lovas vizsgaMinden gyakorlatot és a vizsgát a tanítványnak szőrén kell végrehajtani. A tananyag tehetség és a szorgalom függvényében rendszeres gyakorlás mellett 6 és 12 hónap alatt sajátítható el.
III.    VIZSGA Cél, leírás Ezen vizsga anyaga az előbbi vizsgákkal párhuzamosan tanulható és gyakorolható. Ez a képzés teszi lehetővé, hogy a lovasíjász biztos alapokkal rendelkezzen a tényleges lovasíjász pályafutása megkezdéséhez. KÉK KAFTÁN, FEKETE ÖV Kezdő fokozat, íjász-lovas vizsgaÍjászat:
Oldallövés, forgásból lövés, guggolásból lövés, fekvésből lövés. Gyakorlatonként 3 vessző 6 másodpercen belüli szabályos, karakteres mozdulatokkal történő kilövése.Lovaglás a lovasíjász pályán:
Helyes elindulás; lendületes vágtában a cél feszített íjjal történő követése (harmonikus mozgás, csípőtől lefelé a lóval való tökéletes összhang, csípőtől fölfelé a célkövetés maradéktalan és zökkenőmentes végrehajtása); helyes megállás.A lovasíjászat képzésrendszere, versenyszabályzata és a lovasíjász vizsgák ismerete alkotják a harmadik vizsga elméleti anyagát.
LOVASÍJÁSZ VIZSGÁK

A vizsgák célja, hogy a tanítvány azon az úton, amelyet a lovasíjászat mint harci művészet jelent, megfelelő időben és megfelelő helyen, pontos, a valóságot tükröző visszajelzést kapjon technikai tudásáról. Ezzel elősegítve és egyenletessé téve fejlődését.

TANULÓ FOKOZATOK
TANULÓ I. 30 PONT A tanulónak 30 pont felett kell teljesíteni a vizsgán. Sikertelen vizsga esetén újra kérhet időpontot. KÉK KAFTÁN, KÉK ÖV Csak ennek a vizsgának a letétele után indulhatnak a lovasíjászok hivatalos versenyen.A lovasíjász övveretén a kígyó és a disznó látható.
TANULÓ II. 60 PONT A tanulónak legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola által szervezett hivatalos versenyen 60 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol szintén 60 pont felett kell teljesíteni. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak egy hivatalos versenyen 60 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára. ZÖLD KAFTÁN, ZÖLD ÖV A lovasíjász övveretén a sárkány és a kutya látható.
TANULÓ III. 90 PONT A tanulónak legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola által szervezett hivatalos versenyen 90 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol szintén 90 pont felett kell teljesíteni. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak egy hivatalos versenyen 90 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára. BORDÓ KAFTÁN, BORDÓ ÖV A lovasíjász övveretén a nyúl és a kakas látható.
HALADÓ FOKOZATOK
HALADÓ I. 120 PONT A tanulónak legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola által szervezett hivatalos versenyen 120 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol szintén 120 pont felett kell teljesíteni. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak egy hivatalos versenyen 120 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára. FEKETE KAFTÁN, FEKETE ÖV TÖRZSFŐI fokozat
A lovasíjász övveretén a tigris és a majom látható.
HALADÓ II. 150 PONT A haladónak legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola által szervezett hivatalos versenyen 150 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol szintén 150 pont felett kell teljesíteni. Sikertelen vizsga esetén a haladó egy hivatalos versenyen 150 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára. PIROS KAFTÁN, PIROS ÖV TANÁRI fokozat (egyetemi)
A lovasíjász övveretén a bivaly és a kecske látható.
HALADÓ III. 180 PONT A haladónak legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola által szervezett hivatalos versenyen 180 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol szintén 180 pont felett kell teljesíteni. Sikertelen vizsga esetén a haladónak egy hivatalos versenyen 180 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára. SÁRGA KAFTÁN, SÁRGA ÖV Az lovasíjász övveretén a patkány és a ló látható.

 

 

MESTER FOKOZATOK

MESTER I. 210 PONT A haladónak legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola által szervezett hivatalos versenyen 210 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol egy lóval 210 pont felett kell teljesíteni, majd egy másik lovon három vesszővel 120 pont fölött. Sikertelen vizsga esetén a haladónak egy hivatalos versenyen 210 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára. KÁN fokozat
BARNA KAFTÁN KÉK SZEGÉLLYEL, BARNA ÖV
MESTER II. 240 PONT A mesternek legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola által szervezett hivatalos versenyen 240 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol egy lóval 240 pont felett kell teljesíteni, majd egy másik lovon három vesszővel 150 pont fölött. Sikertelen vizsga esetén a mesternek egy hivatalos versenyen 240 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára. BARNA KAFTÁN ZÖLD SZEGÉLLYEL, BARNA ÖV
MESTER III. 270 PONT A mesternek legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola által szervezett hivatalos versenyen 270 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol egy lóval 270 pont felett kell teljesíteni, majd egy másik lovon három vesszővel 180 pont fölött.
Sikertelen vizsga esetén a mesternek egy hivatalos versenyen 270 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára.
BARNA KAFTÁN BORDÓ SZEGÉLLYEL, BARNA ÖV
MESTER IV. 300 PONT A mesternek legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola által szervezett hivatalos versenyen 300 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol egy lóval 300 pont felett kell teljesíteni.
Sikertelen vizsga esetén a mesternek egy hivatalos versenyen 300 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára.
BARNA KAFTÁN FEKETE SZEGÉLLYEL, BARNA ÖV
MESTER V. 330 PONT A mesternek legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola által szervezett hivatalos versenyen 330 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol egy lóval 330 pont felett kell teljesíteni.
Sikertelen vizsga esetén a mesternek egy hivatalos versenyen 330 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára.
BARNA KAFTÁN PIROS SZEGÉLLYEL, BARNA ÖV
MESTER VI. 360 PONT A mesternek legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola által szervezett hivatalos versenyen 360 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol egy lóval 360 pont felett kell teljesíteni.
Sikertelen vizsga esetén a mesternek egy hivatalos versenyen 360 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára.
BARNA KAFTÁN SÁRGA SZEGÉLLYEL, BARNA ÖV