Kassai Lajos Facebook oldala
 
MAGYAROK

MagyarokA magyarság a kortárs történetírók szemével:

" A magyarok bátrak, jó kinézésűek és tekintélyesek. Ruházatjok színes selyem szövetből készült, fegyverzetük ezüsttel bevont, fény kedvelők."
(GURDEZI)

"Fegyverök pedig a kard, pánczél, íj és kopja, így a csatában legtöbbje kétféle fegyvert visel, a vállán a felfelé álló kopját hordva, az íját pedig kezében fogva s mindkettőt úgy használva, a hogy éppen szüksége van rá. Ha azonabn üldözik őket, az íjnak veszik nagyobb hasznát. De nem csak ők maguk öltenek fegyvert, hanem előkelő embereik lovaikat elül vassal, vagy nemezzel vértezik. Nagy igyekezetet és gyakorlatot fordítanak a ló hátáról való nyilazásra. "

"...Férfiakban bővelkedő és független ez a nemzet és egyébkénti pompa kifejtése és gazdagsága mellett csak arra van szorgalmatos gondja, hogy a maga ellenségeivel szemben vitézül viselkedjék...munkát és fáradalmat magasztosan elvisel, tűri az égető meleget és a fagylaló hideget,...Jobbára a távolból való harczban és a lesvetésben lelik kedvöket, továbbá az ellenség beketrítésében, a színleg való meghátrálásban, visszafordulásokban, - s a taxisok megszaggatásában... Ha egyszer ellenfelöket megszalasztani sikerült, a többit másodrendűnek tartják, kíméletlenűl szorítják, s az üldözésen kívül egyébre sincs gondjuk."
(VI. BÖLCS LEO)