Kassai Lajos Facebook oldala
 
SZKÍTÁK

Szkíták"...Héraklész innen jutott el a most Szküthiának nevezett területre, de mert hóvihar és fagy lepte meg betakarózott az oroszlánbőrrel és elaludt. Közben pedig isteni végzés folytán eltüntek a lovai,... Mikor Héraklész felébredt, keresésükre indult. Egész vidékeket bejárt, és végül elvetődött a Hülaia nevű földre is.
Itt egy barlangban talált egy felelmás forma, félig asszony-félig kígyót, melynek felsőteste a farától felfelé asszonyi, az alsó része pedig kígyószerű volt. Ahogy meglátta, nagyon elcsodálkozott, és megkérdezte tőle, hogy nem látta-e elkóborolt lovait. A csodalény pedig azt válaszolta, hogy a lovak nála vannak, és addig nem adja vissza őket, míg Héraklész vele nem hál. Így hát Héraklész a lovai fejében vele hált, ...Végül mégis visszaadta őket, és így szólt: "Nos, megőriztem neked a hozzám került lovaidat, amit meg is háláltál nekem, mert három fiam van tőled. Mondd hát meg, mit tegyek velük ha majd felnőnek. Tartsam őket itt magamnál (mert én uralkodom a vidék fölött) vagy küldjem el hozzád?" ..."Ha majd látod, hogy a fiúk felnőttek, cselekedj a következőképpen, s akkor nem fogsz hibát elkövetni. Amelyikről azt látod, hogy ezt az íjat így ajzza fel, és ezt az övet ilyen módon köti fel derekára, azt tartsd itt, hogy legyen ennek a földnek a lakója. ...Héraklész tehát felajzotta egyik íját (mert mindig két íjat hordott magával), megmutatta a felövezést, aztán átadta az íjat is és az övet is, melynek csatjáról egy arany ivócsésze csünkött le. Ezeket odaadván, folytatta útját. Az asszony pedig, mikor fiai megemberesedtek, előszöris nevet adott nekik. A legidősebbik Agathürszosz lett, a következő Gelónosz, a legfiatalabbik pedig Szküthész.
...A fiúk közül kettő, Agathürszosz és Gelónosz nem tudta megoldani a feladatot, melyet kellett volna, így hát szülőanyjuk parancsára elvándoroltak a vidékről. A legfiatalabbik, Szküthész azonban megoldotta, és ott is maradt a vidéken. Nos hát ettől a Szküthésztől, Héraklész fiától származik valamennyi király, aki a szküthákon valaha is uralkodott, és annak az ivócsészének az emlékére a mai napig ivócsészét hordanak az övükön a szküthák."
(HERODOTOS)